• http://total-glass.eu/wp-content/uploads/2017/03/wiertarka_duza.jpg
  • http://total-glass.eu/wp-content/uploads/2017/03/wiertarka4.jpg
  • http://total-glass.eu/wp-content/uploads/2017/03/wiertarka1.jpg
  • http://total-glass.eu/wp-content/uploads/2017/03/wiertarka2.jpg

Wiertarka do szkła dwuwrzecionowa

Ceny ustalamy indywidualnie w zależnoœci od potrzeb klienta

Wiertarka do szkła dwuwrzecionowa, automatyczna. Wiertarka zaopatrzona w laserowy wskaŸnik wskazujšcy miejsce wiercenia, ponadto posiada centralny układ smarowania.

 

 

 

Moc całkowita: 3 kW

Ciœnienie powietrza: 7 bar

Prędkoœć pracy: 5 – 15 sek/1 otwór

Gruboœć szkła: 3 – 19 mm

Minimalna œrednica otworu: 4

Maksymalna œrednica otworu: 100

Maksymalna odległoœć od krawędzi: 1000 mm

Waga całkowita: x kg

Ogólnie wymiary: x

UWAGA ! Montaż maszyny, szkolenie z obsługi oraz transport w cenie.