Piece do hartowania szkła TGH

Ceny ustalamy indywidualnie w zależnoœci od potrzeb klienta

Hartowanie szkła polega na nagrzaniu szkła do tzw. temperatury mięknięcia (temp. 650–680 °C) i oziębieniu go w strumieniu sprężonego powietrza. Hartowanie szkła trwa kilka sekund, póŸniej to jedynie proces studzenia go do temperatury pokojowej. W efekcie w warstwie powierzchniowej powstajš naprężenia rozprężajšco-œciskajšce, co znacznie podwyższa wytrzymałoœć szkła.

Szkło hartowane jest bezpieczniejsze, gdyż po stłuczeniu rozpada się na drobne odłamki, a nie igły.

Zalety szkła hartowanego :

  1. zwiększona wytrzymałoœć mechaniczna – do 3 razy bardziej odporne na uderzenia od zwykłego szkła
  2. zwiększona odpornoœć termiczna – do 4 razy większa od zwykłego szkła (dla podstawowego szkła 4 mm float zakres stosowania hartowanego szkła wynosi od -50 do +200 st. C, gdzie dla zwykłego szkła o tej samej gruboœci: -20 do +50 st.C)
  3. szkło hartowane jest szkłem bezpiecznym, rozpada się na drobne kawałki eliminujšc ryzyko skaleczenia. Ponadto każde szkło hartowane ma obrobione krawędzie (zatępione lub szlifowane) przez co można je bezpiecznie łapać w dłonie.

Szkło przeznaczone do hartowania umieszczone zostaje na stole załadowczym. Po ustawieniu odpowiednich parametrów szkło zostaje przetransportowane do pieca hartowniczego, gdzie zostaje nagrzane do wymaganej temperatury (około 680). W momencie, gdy szkło osišgnie wymaganš temperaturę zostaje przekazane do strefy wysokiego ciœnienia, gdzie następuje proces hartowania a następnie do strefy niskiego ciœnienia gdzie następuje schłodzenia do temperatury pokojowej. Szkło po schłodzeniu zostaje przekazane na platformę rozładowczš, gdzie zostaje zdjęte ręcznie lub automatycznie w zależnoœci od wyposażenia dodatkowego pieca.

Piece do hartowania szkła firmy Total Glass charakteryzujš się wysokš wydajnoœciš przy minimalnym zużyciu energii. Cały proces hartowania sterowany jest za pomocš sterowników PLC renomowanej firmy SIEMENS.

Nasz piece wykorzystujš system chłodzenia wysokiego oraz niskiego ciœnienia sterowane za pomocš dwóch odrębnych wentylatorów o różnej mocy, załšczanych automatycznie co pozwala na obniżenie kosztów energii. Nasz system chłodzenia sterowany jest za pomocš falowników co pozwala na pełnš kontrolę zużywanej energii.

System grzewczy Naszych piecy do hartowania szkła jest podzielony na odrębne sekcje. Każdy element grzejny jest zarzšdzany przez niezależnš termoparę. Rezystancja przewodu kontrolowana jest przez przekaŸnik statyczny, sterowany seriš impulsów, co przekłada się na dużš precyzję.

W Naszych piecach wykorzystuje się inteligentny system grzania, co oznacza umiejętne dostosowanie się do hartowanego produktu i dużš elastycznoœć pieca. Istnieje możliwoœć zarzšdzania mocš każdej grzałki, co ogranicza zużycie energii. Nasze piece wyposażone sš w rolki ceramiczne, przez co szkło hartowane jest wysokiej jakoœci.

Na piecach TGH firmy Total Glass istnieje możliwoœć hartowania gruboœci od 3 do 19 mm.

Na Nasze produkty udzielamy 12-sto miesięcznej gwarancji oraz oferujemy serwis pogwarancyjny.

Aby zapewnić każdemu klientowi możliwoœć zakupu Naszych produktów jesteœmy w stanie zaoferować pomoc w zawarciu leasingu.

Nasze produkty