Piece do laminowania szkła TGL

Ceny ustalamy indywidualnie w zależnoœci od potrzeb klienta

Laminowanie szkła polega na połšczeniu ze sobš dwóch szklanych tafli za pomocš specjalnych folii FVB, które zostajš umieszczone pomiędzy taflami szkła.
Cały proces odbywa się w specjalistycznym piecu, który oprócz wysokiej temperatury wytwarza także próżnie co gwarantuje trwałe przyleganie tafli do folii oraz brak pęcherzyków powietrza w laminacie.
Laminowanie szkła ma na celu stworzenie szkła bezpiecznego poprzez wzmocnienie jego struktury oraz zapobiegnięciu fragmentacji rozbitej szyby na niebezpieczne dla zdrowia i życia elementy.

Dziœ, z powodu trendów zmierzajšcych ku ustawicznemu zwiększaniu bezpieczeństwa, a co za tym idzie, zaostrzaniu się norm zwišzanych z ochronš życia i zdrowia, szkło laminowane – bezpieczne – znajduje zastosowanie już nie tylko w budynkach użytecznoœci publicznej, ale również coraz częœciej trafia do naszych domów.

Piece do laminowania szkła firmy Total Glass typu TGL wykonane sš z najwyższej jakoœci materiałów. Œciany pieca wykonane sš z wełny mineralnej i krzemianu glinu, co zapewnia utrzymywanie się wysokiej temperatury, przez co zużycie pršdu jest niższe.
Funkcję kontrolnš pełni specjalnie zaprojektowany do tego celu układ elektroniczny składajšcy się z wyœwietlacza, przycisków sterowniczych oraz wielofunkcyjnego pokrętła, umożliwiajšce goedycję aktualnego programu grzewczego. Każdy kontroler obsługuje jednš niezależnš komorę grzewczš. Nasze piece zostały zaprojektowanane w funkcjonalny sposób oraz prosty w obsłudze.
Piece TGL zapewniajš wysokš jakoœć laminowanych formatek szklanych oraz brak powstawania pęcherzyków powietrza.
W Naszych piecach proces laminowania nie wymaga
worków próżniowych. Cały proces odbywa się na zasadzie próżni.
Zapraszamy do zapoznania się z Naszš ofertš.

Na Nasze produkty udzielamy 12-sto miesięcznej gwarancji oraz oferujemy serwis pogwarancyjny.

Aby zapewnić każdemu klientowi możliwoœć zakupu Naszych produktów jesteœmy w stanie zaoferować pomoc w zawarciu leasingu.